waarneming

Eugeen Dierickxlaan 15

archeologisch element
ID
980406
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980406

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd het projectgebied na sloop van de bestaande woning en het hakken van enkele bomen, onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Het tuingedeelte waar de bomen bewaard moesten blijven bleef gevrijwaard van dit onderzoek. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen. Wel konden een groot aantal recente verstoringen opgemeten worden te linken aan de voormalige bewoning en tuin. Veel van de verstoringen reiken tot diep in de C-horizont. Op de onverstoorde delen werden echter ook geen archeologische sporen aangetroffen. 


Bron     : ACKE B., BRACKE M. & FONTEYN P. 2020: Nota Schilde Eugeen Dierickxlaan 15. Verslag van Resultaten, 2020-054, Moerbeke.
Auteurs :  Bracke, Maarten
Datum  : 15-10-2020

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eugeen Dierickxlaan 15 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980406 (Geraadpleegd op 13-06-2021)