waarneming

Turnhoutsebaan Oostmalle

archeologisch element
ID
980407
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980407

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de sloop van gebouwen en de nieuwbouw van appartementen, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. In een eerste fase werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd waarbij 5 boringen werden uitgezet. Omdat 2 van deze boringen indicaties gaven van een bewaarde podzolbodem en er dus een potentieel bestond voor de aanwezigheid van een steentijdsite, werd rond beide boringen een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Deze 6 boringen hadden echter een negatief resultaat. Vervolgens werd over het ganse terrein een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om het potentieel naar jongere (sporen)sites na te gaan. Hierbij werden er 16 archeologisch relevante sporen aangetroffen, waarvan 15 greppels en 1 kuil. De datering van de greppels is onzeker maar ze lijken in verband te staan met ingebruikname van het terrein als akkerland. De kuil bevatte een randfragment van een grape in oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur dat in de 15de eeuw te dateren is. Geen van de sporen lijken nederzettingssporen te vertegenwoordigen en een relatie met archeologische en historische waarden in de omgeving kon niet worden vastgesteld. Het terrein was bovendien danig verstoord in recentere tijden. 


Bron     : DOUCET A. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Oostmalle - Turnhoutsebaan: Verslag van de Resultaten, Rapport nr. 0412, Beerse.
Auteurs :  Doucet, Alexander
Datum  :

Fragment grape

Datering: 15de eeuw
Typologie: vaatwerk
Context: archeologische objecten
Gebeurtenis:

Greppels

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Kuil

Datering: late middeleeuwen
Typologie: kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Turnhoutsebaan Oostmalle [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980407 (Geraadpleegd op )