waarneming

Beersel Jozef Huysmanslaan 59

archeologisch element
ID
980408
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980408

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6687
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Door het uitgevoerde landschappelijke booronderzoek is geweten dat het bodemarchief ter hoogte van het onderzoeksgebied ernstig verstoord is. De verstoring zet zich door tot een diepte die varieert tussen 110 en 250 cm onder het maaiveld. Nergens werden resten van bodemvorming of van begraven horizonten gevonden. De verstoringen zijn opgetreden door de oprichting van industriële loodsen, de sloop van deze loodsen, de ophoging van het terrein en de aanleg van het bestaande gebouw en de huidige verhardingen binnen het onderzoeksgebied.


Auteurs: Reyns, Natasja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Context: alluviale vlakten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beersel Jozef Huysmanslaan 59 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980408 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.