waarneming

Lier Schaeckberd

archeologisch element
ID
980433
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980433

Beschrijving

Een proefputtenonderzoek heeft aangetoond dat resten van gebouwen uit de nieuwe en nieuwste tijd aanwezig zijn, evenals een gedempte en overwelfde vliet.


Auteurs: Debruyne, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Het gewelf van een gedempte vliet

Datering: eerste kwart 19de eeuw, vierde kwart 18de eeuw
Typologie: muurresten
Context: kunstmatige waterlopen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In twee proefputten is het bakstenen gewelf van een gedempte vliet blootgelegd. Het was een tongewelf met steunberen aan weerszijden. Op historische kaarten uit de 16de en 18de eeuw is de vliet aangegeven als een open waterloop. De overwelving vond plaats tussen 1778 en 1830.

Resten van 19de- en 20ste-eeuwse bebouwing

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: muurresten, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
- Bakstenen muurresten van verschillende gebouwen opgericht in de 19de en 20ste eeuw, te relateren aan gebouwen op historische kaarten uit 1830, 1842-1879 en 1939.
- Twee paalsporen, mogelijk gerelateerd aan 19de-eeuwse bebouwing.

Resten van bebouwing uit de nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: afvalkuilen, muurresten, vloeren
Gebeurtenis:

Beschrijving:
-Muurresten en minstens drie vloerniveaus die niet te relateren zijn aan gebouwen op historische kaarten.
-Een kuil gevuld met baksteen- en mortelpuin.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lier Schaeckberd [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980433 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.