waarneming

Kortrijk Magerstraat

archeologisch element
ID
980438
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980438

Beschrijving

Binnen het onderzoeksgebied, gelegen in de zandleemstreek, werden acht sporen aangetroffen. Het gaat hierbij om 1 gracht, 4 greppels en 3 natuurlijke sporen. Ee gracht met noord-zuid oriƫntatie kan op basis van de homogene vulling vermoedelijk gedateerd worden tot de Nieuwe/Nieuwste Tijd, de andere sporen zijn ongedateerd maar kennen vermoedelijk allen een gelijkaardige datering. Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen. De grachten stemmen niet overeen met historische kaarten.


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  : 22-10-2020

Subrecente gracht en greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kortrijk Magerstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980438 (Geraadpleegd op 23-06-2021)