waarneming

Hamme Biezestraat 17

archeologisch element
ID
980443
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980443

Beschrijving

Er kan op basis van de uitgevoerde boringen geconcludeerd worden dat het hele onderzoeksgebied vergraven is geweest. Archeologisch relevante lagen zijn afwezig.


Auteurs :  ABO NV
Datum  : 27-10-2020

Recente verstoringen

Datering: nieuwste tijd
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hamme Biezestraat 17 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980443 (Geraadpleegd op 23-06-2021)