waarneming

Lichtervelde Stegen Akker

archeologisch element
ID
980448
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980448

Beschrijving

Op een perceel gelegen langs de Tweelindenstraat te Lichtervelde werden bij een archeologisch proefsleuvenonderzoek twee structuren gedocumenteerd en onderzocht. Het betreft een perceelsgracht uit de nieuwe tijden, die zelf een oudere greppel doorsneed. In de vulling van de oudere greppel werd een vuurstenen artefact aangetroffen. De gracht is noord-zuid gericht en de greppel oost-west.


Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Vuurstenen artefact

Datering: metaaltijden, steentijd, vroege middeleeuwen
Typologie: werktuigen
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lichtervelde Stegen Akker [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980448 (Geraadpleegd op )