waarneming

Dilsen-Stokkem Klaverstraat 26

archeologisch element
ID
980451
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980451

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 4 sporen aangetroffen. Na het doorsnijden van de sporen wordt 1 spoor weerhouden als antropogeen spoor. Dit spoor zou ook een scherf Maaslands aardewerk bevatten. Tijdens de aanleg van het vlak werd tevens 1 fragment silex aangetroffen de ouderdom van dit fragment is onduidelijk.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 19-10-2020

Greppel Middeleeuws

Datering: middeleeuwen
Context: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit de greppel zou een fragment Maaslands aardewerk komen.

Afslag Datering onbekend

Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De afslag werd aangetroffen bij de aanleg van het vlak. De datering is onbekend. De erkend archeoloog interpreteert het eerder als een fragment van het bewerken van vuursteen als bouwmateriaal.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dilsen-Stokkem Klaverstraat 26 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980451 (Geraadpleegd op 20-06-2021)