waarneming

Trompetweg

archeologisch element
ID
980458
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980458

Beschrijving

Binnen het projectgebied vond een werfbegeleiding plaats in het kader van rioleringswerken en heraanleg van de wegkoffer. Bij deze werfbegeleiding werd onder de huidige Trompetweg een ouder tracé aangetroffen in de vorm van een holle weg. Deze heeft initieel waarschijnlijk gefunctioneerd als veldweg. Op basis van de cartografie kan afgeleid worden dat de holle weg opgevuld en deels verhard werd in het begin van de 20ste eeuw. Daarnaast werd een recentere greppel geregistreerd die tot een jongere fase van de Trompetweg behoorde. Er werden geen andere sporen of indicaties van andere activiteiten binnen het onderzoeksgebied aangetroffen. De holle weg werd maar deels aangetast door de werken. Door de recentere ophoging werd bij de heraanleg van de wegkoffer dit niveau niet aangetast. Enkel binnen het rioleringstracé werd het spoor verstoord. Er waren geen indicaties dat onder deze holle weg nog oudere sporen bewaard waren. Buiten de rand van een spoor dat reeds tijdens de opgraving werd aangetroffen is er geen directe relatie met sporen of structuren die binnen deze opgraving werden aangetroffen. De werfbegeleiding heeft een beter inzicht gegeven in de ontwikkeling van de Trompetweg, maar bracht geen verdere kenniswinst bij.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Wegtracé

Typologie: holle wegen
Context: onverharde wegen
Materiaal: steengoed
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Trompetweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980458 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.