waarneming

Laarstraat Nederokkerzeel

archeologisch element
ID
980460
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980460

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande verkaveling werd het project onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek. Om de aanwezigheid van een steentijdsite al dan niet te kunnen uitsluiten, werd in een eerste fase een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. De 5 uitgezette boringen toonden een homogene bodemopbouw: onder de ploeglaag vangt een Bwt horizont aan. Die gaat over in een overgangslaag waarna de C horizont aanvangt. De bewaringstoestand van de Bwt-horizont was echter niet optimaal (max. 30cm dik) zodat de kans erg klein is dat op het terrein nog een goed bewaarde steentijd artefactensite aanwezig is. De zeer droge tot matig natte zandleembodem maakt de kans op de aanwezigheid van een jongere sporensite wel reëel. Er volgde dus een proefsleuvenonderzoek. In de 4 sleuven en de 2 kijkvensters werden verspreid over het terrein 22 sporen geregistreerd, waarvan 12 paalsporen, vijf kuilen, twee greppels, een verstoring en een natuurlijk spoor. Verschillende van de vastgestelde paalsporen lijken deel uit te maken van gebouwstructuren. Eén van deze structuren betreft een spieker. Het aardewerk dat is aangetroffen en geïnterpreteerd werd als Eifelwaar (2de tot 3de eeuw na Chr.), doet een datering van de sporen vermoeden in de Romeinse tijd. Twee sporen, een kuil en een verstoring, zijn eerder te plaatsen in de nieuwe of nieuwste tijd.


Bron     : REYNS N. & BRUGGEMAN J. 2020: Nota Nederokkerzeel (Kampenhout - Laarstraat, Rapporten All-Archeo bvba 1068, Bornem.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 20-10-2020

Gebouwstructuren

Datering: Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Paalsporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd, Romeinse tijd
Typologie: kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd, Romeinse tijd
Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Vondsten

Datering: Midden-Romeinse tijd
Typologie: vaatwerk
Context: archeologische objecten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Laarstraat Nederokkerzeel [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980460 (Geraadpleegd op 23-06-2021)