waarneming

Genk Mosselerlaan 32 (voormalig Clarissenklooster)

archeologisch element
ID
980462
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980462

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden noch archeologische sporen, noch archeologische vondsten aangetroffen.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Genk Mosselerlaan 32 (voormalig Clarissenklooster) [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980462 (Geraadpleegd op )