waarneming

Vaalmoer 9

archeologisch element
ID
980463
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980463

Beschrijving

Naar aanleiding van geplande bouw- en inrichtingswerken voor landbouwvoering, werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Over het hele terrein zijn naast sporen van beploeging en het graven van drainagebuizen slechts acht mogelijke sporen aangetroffen. Drie hiervan bleken paalkuilen te zijn, maar bij het zetten van kijkvensters aan weerszijden van deze sporen bleek er geen sprake te zijn van een grotere archeologische site. De sporen die nog zijn herkend, bleken nadien allemaal natuurlijk te zijn. Ook ter hoogte van de greppel (S8) zijn geen verdere sporen aangetroffen. Alle sporen kunnen op basis van hun kleur en aflijning gedateerd worden in de nieuwe/nieuwste tijd. Er zijn geen vondsten aangetroffen. 


Bron     : HEIRBAUT E., BECKERS C. & MONDEN A. 2020: Archeologisch vervolgonderzoek te Vaalmoer 9 Meer, deel 1, LAReS-rapport 357, Zandhoven.
Auteurs :  Heirbaut, Elly
Datum  :

Recente paalkuilen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vaalmoer 9 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980463 (Geraadpleegd op )