waarneming

Waregem Plasstraat

archeologisch element
ID
980464
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980464

Beschrijving

Tijdens het archeologisch sleuvenonderzoek werden geen sporen aangetroffen die ouder zijn dan de nieuwe tijd. De meeste sporen konden op de 19de-eeuwse kaarten, waaronder de Atlas der Buurtwegen uit ca.1840 worden herkend. Het gaat om sporen die gelinkt kunnen worden aan de 19de-eeuwse perceelstructuur en een 19de-eeuws wegtracé. Ook de afbraak van de bestaande 20ste-eeuwse gebouwen in het begin van de 21ste eeuw lieten duidelijke verstoringen in de bodem na.
Er werden geen sporen aangetroffen die ouder zijn dan de 18de eeuw.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 02-09-2020

Perceelsgreppels

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Waregem Plasstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980464 (Geraadpleegd op 20-06-2021)