waarneming

Liedekerke Houtmarkstraat 71

archeologisch element
ID
980465
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980465

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6445
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek toonde echter aan dat er binnen de grenzen van het plangebied geen relevante archeologische sporen aanwezig zijn. Een groot deel van het terrein was reeds onderhevig aan verstorende activiteiten van recente datum. Er werden slechts enkele recente kuilen, waarin een
zeer grote hoeveelheid verbrande kroonkurken gedumpt waren, aangetroffen.


Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Recente kuilen en verstoringen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Liedekerke Houtmarkstraat 71 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980465 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.