waarneming

Liedekerke Houtmarkstraat 71

archeologisch element
ID
980465
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980465

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek toonde echter aan dat er binnen de grenzen van het plangebied geen relevante archeologische sporen aanwezig zijn. Een groot deel van het terrein was reeds onderhevig aan verstorende activiteiten van recente datum. Er werden slechts enkele recente kuilen, waarin een
zeer grote hoeveelheid verbrande kroonkurken gedumpt waren, aangetroffen.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Recente kuilen en verstoringen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Liedekerke Houtmarkstraat 71 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980465 (Geraadpleegd op )