waarneming

Rutsveld Oost Herentals

archeologisch element
ID
980466
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980466

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6481
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande verkaveling werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. De aanwezigheid van een dik plaggendek bood immers potentieel voor een goed bewaring van archeologische sporen. Bij de ontginning van de gronden, die door het aardewerk in de tweede helft van de 15de of begin 16de eeuw kan gesitueerd worden, werd de bodem diep doorgraven, waardoor de kans op een gave bewaring van eventuele oudere sporen nog zeer klein is. Er werden dan ook geen sporen aangetroffen die ouder zijn dan de ontginningssporen. De ontginning zelf gebeurde systematisch in diepe parallelle stroken die vrijwel vlakdekkend waren en die de oorspronkelijke podzolbodem volledig hebben weggegraven. In totaal zijn 17 sporen aangetroffen behorend tot 16 spoorcomplexen. Daarvan zijn er 6 geïnterpreteerd als samenhangende zones met grondbewerkingssporen die behoren tot spoorassociatie 1. Het gaat meestal om vlakdekkende lange stroken met spitsporen. Drie andere sporen zijn vlekken met oxidatiekleuren die vermoedelijk ontstonden door een natuurlijk of menselijk verbrandingsproces in het kader van ontginning en die gegroepeerd werden in spoorassociatie 2. Verder werden 5 kuilen uit de nieuwe of nieuwste tijd aangetroffen, 1 natuurlijk spoor en 1 recente verstoring. Wat de vondsten betreft zijn 5 scherven ingezameld, waarvan 1 in rood aardewerk, 2 in grijs aardewerk en 2 in steengoed. Vier daarvan werden aangetroffen in de spitstroken die behoren tot de oudste fase van grondbewerking (spoorassociatie 1) en in de homogenere akkerlaag. Bij de scherven uit de spitstroken hoort een drinknapje met scherpe wandknik in Siegburg steengoed, dat algemeen gangbaar was van het midden van de 15de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw. De bodemscherf in grijs aardewerk met uitgeknepen standvin, doet de datering eerder naar de 15de of 16de eeuw hellen. Het aardewerk uit de akkerlaag waarin vrijwel op het ganse terrein de oudste akkerlaag is opgenomen, bevat eveneens een scherf uit de 15de of eerste helft 16de eeuw. Het gaat om een fragment van een van een teil in rood aardewerk met een manchetvormige rand met afgeronde top. Een andere scherf in steengoed uit Raeren is duidelijk jonger en hoort thuis op het einde van de 16de eeuw. 


Bron: DE BEENHOUWER J., GEELEN N. & ARCKENS M. 2020: Nota Herentals Rutsveld. Resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek, Fodio Folio 70, Wijnegem.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Fodio bvba

Kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Ontginningssporen

Datering: 15de eeuw, eerste helft 16de eeuw
Typologie: spitsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Vondstenmateriaal

Datering: 15de eeuw, eerste helft 16de eeuw, tweede helft 16de eeuw
Typologie: vaatwerk
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rutsveld Oost Herentals [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980466 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.