waarneming

Aalst Brakelstraat

archeologisch element
ID
980474
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980474

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8334
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In de noordwestzone van het projectgebied werden 3 relevante sporen aangetroffen. Het gaat om 2 ronde kuilen waarin vroegmiddeleeuwse scherven werden aangetroffen en een greppel, wellicht van postmiddeleeuwse oorsprong.


Bron: ACKE B., BRACKE M. & FONTEYN P. 2020: Nota Aalst Brakelstraat, Moerbeke-Waas.
Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Postmiddeleeuwse greppel

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd, vroege middeleeuwen
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een greppeltje bevindt zich ten zuiden van de vroegmiddeleeuwse kuilen. Deze greppel wordt op basis van vulling in de postmiddeleeuwse periode gesitueerd.

Twee vroegmiddeleeuwse kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd, vroege middeleeuwen
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee kuilen met een diameter tussen 1,7 en 2,2m bevatten naast houtskoolinclusies ook wat bouwkeramiek en aardewerk. Het dakpan of tegulafragment en de magering met tegulaegruis dateren het vondstmateriaal in de vroegmiddeleeuwse periode.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Aalst Brakelstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980474 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.