waarneming

Bertem Nollekensstraat

archeologisch element
ID
980475
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980475

Beschrijving

Het vooronderzoek vond plaats tussen 31 augustus 2020 en 11 september 2020. Er werden In de oostelijke zone werden 22 verkennende boringen uitgevoerd. Na het zeven van de stalen bleek dat er geen artefacten aangetroffen waren. Over het gehele terrein werden negen proefsleuven aangelegd. Dit leverde geen enkel spoor op. Omwille van het het aanwezige colluvium, werden de sleuven laagsgewijs verdiept.


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  : 04-11-2020

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bertem Nollekensstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980475 (Geraadpleegd op 13-06-2021)