waarneming

De Haan Danckaertstraat

archeologisch element
ID
980479
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980479

Beschrijving

Aanvankelijk werd gestart met een landschappelijk booronderzoek volgens het programma van maatregelen uit de archeologienota. Na een proefsleuvenonderzoek bleek dat er geen sporen of vondsten werden gevonden.


Auteurs :  GATE
Datum  :

Gebeurtenis:
  • Vooronderzoek De Haan Danckaertstraat
    • Bron: DECONYNCK, J., VERGAUWE, R. en LALOO, P. 2020: Nota Verslag van Resultaten Landschappelijk booronderzoek 2020H175 Proefsleuven 2020I131 De Haan Danckaertstraat, Bredene
      Literatuur ()
    • Nota Verslag van Resultaten Landschappelijk booronderzoek 2020H175 Proefsleuven 2020I131 De Haan Danckaertstraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Haan Danckaertstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980479 (Geraadpleegd op )