waarneming

Rumst Slijkenhoefstraat

archeologisch element
ID
980480
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980480

Beschrijving

Ter evaluatie van het archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied ter hoogte van de Slijkenhoefstraat te Rumst werd een archeologienota opgemaakt. Deze kon het archeologische potentieel uitsluitend op basis van een bureaustudie niet uitsluiten waardoor er verder vooronderzoek werd geadviseerd. Het westelijk deel van het onderzoeksgebied is volledig verstoord door vroegere werkzaamheden en is dan ook vrijgegeven voor verder onderzoek. Controleboringen toonden aan dat de bodembewaring in het oostelijk deel goed is. Aangezien er ook een steentijdpotentieel voor het
onderzoeksgebied is werd er in eerste instantie een verkennend archeologisch booronderzoek voorgeschreven. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen menselijk aanwezigheid was in de steentijd.
Tijdens een proefsleuvenonderzoek werden enkel twee geïsoleerde paalkuilen aangetroffen. Hier viel geen datering op de plakken. De conclusie is een lage sporen- en vondstendensiteit en de afwezigheid van structuren.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Paalkuilen

Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rumst Slijkenhoefstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980480 (Geraadpleegd op )