waarneming

Indringingsweg en Streekbaan

archeologisch element
ID
980481
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980481

Beschrijving

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden 33 lithische artefacten aangetroffen. Het zijn geen geretoucheerde artefacten, enkel productieafval, die kunnen onderverdeeld worden in afslagen en chips kleiner dan 1 cm. Er werd 1 verbrand artefact aangetroffen. Er werd geen verder onderzoek gedaan, men heeft behoud in situ gedaan.


Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Lithische artefacten1

Typologie: archeologische objecten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Indringingsweg en Streekbaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980481 (Geraadpleegd op )