waarneming

Gent Mariakerke Beekstraat 10

archeologisch element
ID
980482
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980482

Beschrijving

Zoals de cartografische studie van het plangebied reeds aangaf, werd er echter voornamelijk doorheen de laatste eeuwen veel gebouwd en verbouwd binnen de grenzen van het plangebied. Dit was ook archeologisch waarneembaar via verschillende uitgestrekte verstoringen en puinkuilen van relatief
recente datum. Er werden geen sporen of structuren teruggevonden ouder dan de 19de eeuw.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gent Mariakerke Beekstraat 10 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980482 (Geraadpleegd op )