waarneming

Houthulst Nijverheidstraat

archeologisch element
ID
980483
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980483

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6849
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Bij de proefsleuven werden verspreid over het terrein vier houtskoolmeilers aangetroffen. Hierin werd geen vondstmateriaal gevonden, maar op basis van de vorm werden deze in de volle middeleeuwen gedateerd.

Daarnaast werden er over het gehele terrein greppels aangetroffen die in verband gebracht konden worden met 19de of vroege 20ste eeuwse bosbouw. Deze hadden hoofdzakelijk een zuidwest-noordoost oriëntatie, met een tussenafstand van 4 à 5 meter.

Een deel van de greppels uit deze periode kon op basis van luchtfoto's uit WO1 gelinkt worden aan een weg die door het plangebied liep.

Verspreid over het terrein werden verschillende sporen aangetroffen die gelinkt konden worden aan WO1. Het gaat om 72 bomkraters, met een diameter tussen 0,5 en 5,5 meter, en fragmenten van drie loopgraven. Twee van deze loopgraven waren reeds gekend door middel van luchtfotografie. Eén van deze loopgraven was verstoord door een impactkrater op de top van een traverse. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bomkraters

Datering: WO I
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het plangebied werden 72 bomkraters herkend met een diameter tussen 0,5 en 5,5 meter.

Houtkoolmeilers

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: structuren voor houtskoolproductie
Context: meilers
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden vier houtskoolmeilers aangetroffen die op basis van vorm en spreidingspatroon in de volle middeleeuwen gedateerd werden. Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen.
Van alle meilers werden houtskoolmonsters genomen voor verdere analyse.

Loopgraven

Datering: WO I
Typologie: loopgraven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden drie parallelle oefenloopgraven aangetroffen met een noordwest-zuidoost oriëntatie. Hierbij werd één traverse van 4 meter breed volledig opengelegd. Op de top van deze traverse bevond zich een impactkrater waardoor nauwkeurigere observaties niet mogelijk waren. Deze loopgraven waren allen reeds herkend op basis van luchtfoto's.
Daarnaast werd nog één loopgraaf aangetroffen die niet zichtbaar was op luchtfoto's.

Sub-recente greppels

Datering: 19de eeuw, eerste helft 20ste eeuw
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 83 greppelsegmenten herkend die als subrecent konden worden aangeduid. Deze waren reeds zichtbaar op luchtfoto's uit WO1.
De greppels hebben bijna uitsluitend een zuidwest-noordoost oriëntatie met een tussenafstand van 4 à 5 meter. Vermoedelijk gaat het om greppels in het kader van een systematische bosexploitatie. Dit lijkt bevestigd te worden door een luchtfoto uit WO1 waar op het perceel redelijk wat bomen te herkennen zijn.
Enkele van de aangetroffen greppels hadden een wegflankerende functie. Deze wegen waren ook zichtbaar op de luchtfoto's uit WO1.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Houthulst Nijverheidstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980483 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.