waarneming

Halen Lindestraat, Hagelandstraat, Gemengde Brigadestraat (21.538B)

archeologisch element
ID
980484
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980484

Beschrijving

Er is één antropogeen spoor aangetroffen, wellicht een paalkuil waarvan de datering door het gebrek aan vondstmateriaal onbekend is. Er werden enkele losse vondsten gedaan, waaronder enkele scherven Romeins aardewerk en één fragment van een imbrex. Eveneens werden er twee silexartefacten opgegraven, onder meer één afslag. Vermoedelijk gaat het om post-steentijd voorwerpen. 


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Lithische artefacten

Datering: steentijd
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Romeinse vondsten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: vaatwerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Halen Lindestraat, Hagelandstraat, Gemengde Brigadestraat (21.538B) [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980484 (Geraadpleegd op )