waarneming

Lubbeek Bollenberg 99

archeologisch element
ID
980486
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980486

Beschrijving

Op het terrein aan de Bollenberg werden tijdens het proefsleuvenonderzoek 4 sporen aangetroffen. In 1 spoor werd dierlijk bod aangetroffen (recent krenggraf). Twee sporen zijn paalkuilen en het 4de spoor bleek natuurlijk. In het colluvium waren stukjes bouwkeramiek, kalkzandsteen en houtskool aanwezig. De sporen zijn niet te dateren. In profiel 1 werd onderaan in een erosiegeul, opgevuld met colluvium, laatmiddeleeuws 13de-14de-eeuws protosteengoed aangetroffen.


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  :

Dierengraf

Datering: nieuwste tijd
Context: krengbegravingen
Materiaal: dierlijk bot
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Krenggraf van een niet determineerbaar dier wegens gebrek aan goed bewaarde botresten, uit een recentere periode. Het dierlijk botmateriaal lag niet meer in anatomisch verband.

Laatmiddeleeuws aardewerk

Datering: late middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Materiaal: steengoed
Gebeurtenis:

Paalkuilen

Context: paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er zijn 2 paalkuilen aangetroffen die geen materiaal bevatten. In een profiel werd in een erosiegeul ook scherven uit de 13de - 14de eeuw aangetroffen (bijna-steengoed). Het materiaal staat mogelijk in relatie tot oudere bewoning op het buurperceel (Bollenberg 97).


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lubbeek Bollenberg 99 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980486 (Geraadpleegd op )