waarneming

Frans Robbrechtsstraat/Bosch

archeologisch element
ID
980493
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980493

Beschrijving

Er werden twee archeologische niveaus aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek, één aan de top van het colluvium en één aan de top van de BT-horizont. Er werd een greppel en een aantal kuilen aangetroffen in het eerste vlak. Twee ervan bevatten een grote hoeveelheid houtskool en schervenmateriaal, soms secondair verbrand. Ze zijn in de volle middeleeuwen te dateren. De greppel bevat scherven uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd, het betreft vermoedelijk een perceelsgreppel. In het 2de vlak werd een mogelijke waterput, uit de middeleeuwen, mogelijk volle middeleeuwen aangetroffen. Andere sporen bleken natuurlijk.


Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  : 23-10-2020

Volmiddeleeuwse kuilen

Datering: volle middeleeuwen
Context: kuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee kuilen bevatten een grote hoeveelheid houtskool en schervenmateriaal, soms secondair verbrand, grijs gedraaid aardewerk . Ze zijn in de volle middeleeuwen te dateren.

Laatmiddeleeuwse of nieuwe tijd greppel

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In vlak 1 werd een greppel aangetroffen. Een aantal scherven die erin werden aangetroffen dateren in de late middeleeuwen tot nieuwe tijd: roodgeglazuurd aardewerk.

Vroegmiddeleeuwse waterput

Datering: vroege middeleeuwen
Context: waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In het 2de vlak werd een mogelijke waterput, uit de middeleeuwen, mogelijk vroege middeleeuwen, aangetroffen. Een ander mogelijke interpretatie is een depressie of waterkuil. Er werd 1 scherf in aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Frans Robbrechtsstraat/Bosch [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980493 (Geraadpleegd op 11-05-2021)