waarneming

Kampenhout Slibdepot Oudenhuisbaan

archeologisch element
ID
980495
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980495

Beschrijving

Ten zuiden van de Oudenhuisbaan werden kuilen en 2 paalsporen aangesneden samen met sporen van steenontginning (vergraven pakketten). Ten noorden van de Oudenhuisbaan werden 18 paalkuilen aangetroffen waarin geen structuur kon herkend worden. Er werden ook 31 kuilen, 20 greppelsegmenten en 1 depressie  aangetroffen, evenals sporen van zandsteenwinning. Er werd een eenslagsteker aangetroffen als aanlegvondst, vermoedelijk mesolithisch. In een kuil werd secundair verbrand dierlijk bot, vermoedelijk het spaakbeen van een schaap of geit aangetroffen.


Auteurs :  Raap België bvba
Datum  : 23-10-2020

Onbepaalde (paal)kuilen en greppels

Typologie: depressies, greppels, kuilen, paalkuilen
Materiaal: dierlijk bot
Gebeurtenis:

Lithisch artefact

Datering: mesolithicum
Typologie: losse vondsten, werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Postmiddeleeuwse zandsteenwinning

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: steenwinning
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kampenhout Slibdepot Oudenhuisbaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980495 (Geraadpleegd op 23-06-2021)