waarneming

Bierbeek Vinaafstraat

archeologisch element
ID
980496
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980496

Beschrijving

Er werden 5 sporen geregistreerd tijdens het archeologisch vooronderzoek, maar een aantal bleken natuurlijk. Er werd wel een greppel en een kuil aangetroffen. Er werden ook muren gezien die kunnen gerelateerd worden aan de schuur die op het terrein stond in de 20ste eeuw.

 


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  :

Postmiddeleeuwse greppel

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: vaatwerk
Context: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de greppel zat een wielgedraaid oxiderend gebakken scherf met een (post)middeleeuwse datering en een rand bleek aardewerk met donkerbruine glazuurlaag en bodemfragment van rood aardewerk met donker oppervlak.

Romeinse kuil

Datering: Romeinse tijd
Typologie: losse vondsten
Context: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
1 handgevormd fragment, mogelijk uit Metaaltijden of inheems Romeins, de andere vondsten in het colluvium zijn verweerde fragmenten Romeins aardwerk.
1 kuil, bovenop het colluvium, zonder vondsten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bierbeek Vinaafstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980496 (Geraadpleegd op )