waarneming

Sint-Gillis-Waas Reepstraat

archeologisch element
ID
980497
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980497

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6870
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De opgraving van de site Sint-Gillis-Waas Reepstraat verliep in drie fasen. 

Fase 1 (2018) omvatte de noordelijke zone van de site. Bij de opgraving van deze zone zijn er in totaal 365 archeologische sporen aangetroffen. Het betreft paalsporen, kuilen, crematiegraven, greppels, grachten en een waterput. De sporen lagen verspreid over de gehele werkput, plaatselijk waren er kleine concentraties waarneembaar. Binnen deze clusters waren er ook enkele structuren herkenbaar: vier spiekers en twee palenrijen. Op basis van het aangetroffen aardewerk konden de meeste sporen gedateerd worden in de late ijzertijd en/of de Gallo-Romeinse periode. Verder wezen een gracht met  aardewerk uit de 14de-15de eeuw, een vermoedelijke rootkuil uit de post-middeleeuwse periode evenals de aanwezigheid van verschillende bolle akkergrachten op agrarische activiteiten vanaf de late middeleeuwen tot het heden.

Fase 2 (2019) was de opgraving van de middelste zone. In totaal zijn tijdens deze opgraving de volgende antropogene sporen geregistreerd: brandrestengraven (n=16), grachten (n=4), greppels (n=26), houtskoolmeiler (n=1), kuilen (n=112), paalkuilen (n=320) en ploegsporen (n=3). In de sporen kunnen enkele clusters worden vastgesteld waarbinnen mogelijk zes gebouwplattegronden te herkennen zijn. Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal en de aard van de sporen kunnen deze gedateerd worden in de late ijzertijd, de Romeinse periode, volle en late middeleeuwen en de postmiddeleeuwen. Er werden 16 Romeinse brandrestengraven aangetroffen. Enkele grachten en greppels duiden op landbouwactiviteiten vanaf de volle tot late middeleeuwen.

De aangetroffen Romeinse resten, zowel in fase 1 als fase 2, zijn wellicht perifere structuren van een Romeinse nederzetting die zich ten oosten bevond. Tijdens fase 3 (2020, zuidelijk gedeelte) werd een densere concentratie van Romeinse sporen vastgesteld, met hierbij enkele geheel of gedeeltelijk bewaarde huisplattegronden. Deze resultaten zijn nog in verwerking. 

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Houtskoolmeiler

Typologie: structuren voor houtskoolproductie
Gebeurtenis:

Landbouwactiviteiten vanaf volle middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Context: bolle akkers
Gebeurtenis:

Romeinse brandrestengraven

Datering: Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven
Gebeurtenis:

Romeinse nederzettingssporen

Datering: Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), greppels, paalkuilen, spijkers, waterputten
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Sporen en structuren ijzertijd

Datering: ijzertijd
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Gillis-Waas Reepstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980497 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.