waarneming

Bosstraat - Cicindria - Heusdenstraat

archeologisch element
ID
980505
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980505

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek aan de Heusdenstraat leverde vier sporen op; een muurfragment en een laag centraal op het onderzocht terrein en twee uitbraaklagen in het zuiden. De vier sporen werden aangetroffen in de postmiddeleeuwse ophogingslaag en zijn hoogstwaarschijnlijk te linken aan een molenhuis en hoeve ten westen van het projectgebied, gedateerd in 1667. Dit molenhuis was aanhorigheid bij het kasteel van Kerkom, gesitueerd ten noorden van het huidige projectgebied. Gedurende het onderzoek werden er geen archeologische vondsten gedaan en werd er bijgevolg geen vondstenlijst opgemaakt.

De postmiddeleeuwse sporen bevinden zich verspreidt over het centrale en noordelijk deel van het onderzoeksgebied buiten de vallei.


Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Karrensporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels, karrensporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Deze langwerpige sporen waren noordwest-zuidoost georiënteerd doorheen de sleuven en konden over een afstand van respectievelijk 4 tot 12 m gevolgd worden.
De sporen hadden een lichtgrijze vulling met daarin enkele houtskoolspikkels. Rondom de karrensporen zat een zeer dun roestbandje.
Deze sporen werden aangetroffen onder het alluviumpakket in de top van de moederbodem.
Een greppel was parallel gelegen aan de karrensporen. Deze noordwest-zuidoost georiënteerde greppel had een donkerbruine vulling met daarin enkele houtskoolspikkels en weinig kiezels. Dit spoor kon worden gevolgd over een lengte van 12 m en was ca. 1 m breed. In doorsnede was de greppel ca. 15 cm diep met een vlakke bodem en schuin opgaande wanden.

Muurresten

Datering: tweede helft 17de eeuw
Typologie: muurresten, ophogingslagen
Gebeurtenis:

Weg

Datering: nieuwe tijd
Typologie: onverharde wegen, vaatwerk
Materiaal: steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het wegdek bestond uit een donkerbruin lemig pakket met daarin kiezels, baksteen en steenkool. Uit dit dek kon een fragment steengoed ingezameld worden.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bosstraat - Cicindria - Heusdenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980505 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.