waarneming

Hoogstraten Gestelsestraat 37A

archeologisch element
ID
980509
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980509

Beschrijving

Tijdens een proefsleuvenonderzoek zijn perceelsgreppels uit de nieuwe en/of nieuwste tijd gevonden.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 26-10-2020

Perceelsgreppels uit de nieuwe en/of nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De datering is gebaseerd op de kleur en aflijning van de sporen, en overeenkomsten met de huidige percelering. De greppels bevatten geen dateerbare vondsten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoogstraten Gestelsestraat 37A [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980509 (Geraadpleegd op 12-06-2021)