waarneming

Bosstraat Lier

archeologisch element
ID
980519
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980519

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd het projectgebied onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek om de aan- of afwezigheid van een steentijdsite aan te tonen, gevolgd door een proefsleuvenonderzoek om het potentieel op de aanwezigheid van een sporensite te kunnen verifiëren. De 6 boringen van het landschappelijk booronderzoek wees uit dat er voornamelijk AC-profielen aanwezig waren zodat geen in situ steentijdsite te verwachten was. Bijgevolg werd meteen overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. In de 3 proefsleuven en 2 kijkvensters werden in totaal 21 spoornummers uitgedeeld waarbij uit de coupe bleek dat het grosso modo gaat om een aantal recentere sporen, natuurlijke verstoringen en greppels. Uiteindelijk werden er slechts 5 mogelijks archeologisch relevante sporen aangetroffen waarvan er 2 behoorden tot eenzelfde greppel. Deze sporen zijn voornamelijk in de post-Middeleeuwse periode of recenter te dateren. 


Bron     : DOUCET A. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Lier - Bosstraat: verslag van de resultaten, Rapport nr. 0444, Beerse
Auteurs :  Doucet, Alexander
Datum  :

Subrecente sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bosstraat Lier [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980519 (Geraadpleegd op )