waarneming

Dentergem Molenstraat

archeologisch element
ID
980523
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980523

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd slechts één potentieel archeologisch relevant spoor aangetroffen. Het betreft een mogelijke schuttersput uit de Tweede Wereldoorlog: een afgeronde vierkante kuil met een afmeting van 1m x 1m. De randen van het spoor waren vrij scherp en de vulling zeer heterogeen. Vanwege het recente karakter en de vrij grote maar zeer regelmatige afmetingen kon niet worden uitgesloten dat het om een schuttersput zou kunnen gaan, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Om deze mogelijke interpretatie te onderzoeken werd dit spoor gecoupeerd.

Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werden geen vondsten ingezameld. 

Het verkennend en waarderend booronderzoek, en aanvullende proefputten, leverden slechts 11 artefacten op: enkele chips en afhakingsfragmenten. Deze kunnen door afwezigheid van diagnostische kenmerken niet nader gedateerd worden. 


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Lithische artefacten

Datering: steentijd
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Schuttersput WO II

Datering: WO II
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dentergem Molenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980523 (Geraadpleegd op )