waarneming

Beveren Dambrugstraat 28

archeologisch element
ID
980524
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980524

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6451
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen vondsten aangetroffen. Er werden drie paalsporen geregistreerd en acht kuilen geregistreerd. Ze bevatten onder meer brokken baksteen, sintels, fragmenten dakpan en stukken van tegels. Ook ander afval zoals de restanten van metalen potten en scherven industrieel wit aardewerk werden opgemerkt. Op basis van de aard van de vulling en de vastgestelde inclusies zijn de kuilen toe te wijzen aan de nieuwste tijd. Geen van de kuilen leverden vondsten op, maar op basis van de niet uitgeloogde vulling en de scherpe aflijning in het vlak kunnen ze gedateerd worden in de nieuwe tot nieuwste tijd. 


Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Recente sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beveren Dambrugstraat 28 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980524 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.