waarneming

Beveren Oude Dorpsstraat

archeologisch element
ID
980525
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980525

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6784
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In totaal werden er 39 sporen en 7 muurresten geregistreerd. Het gaat onder andere om enkele kuilen en greppel die op basis van het aanwezige aardewerk kunne gedateerd worden in de late middeleeuwen/ nieuwe tijden. Enkele andere kuilen/ verstoringen zijn eerder te plaatsen in de nieuwe/ nieuwste tijden. 

Er werden in totaal zes paalsporen geregistreerd. Op basis van de niet-uitgeloogde vulling en de scherpe aflijning in het vlak kunnen deze
paalsporen gedateerd worden in de nieuwe tot de nieuwste tijd.

Tijdens het onderzoek werden er resten van twee muren, een keldermuur, een gootje en resten van drie vloertjes aangetroffen. Bij de opkuis van muur 1 werd een bodemfragment in rood aardewerk aangetroffen. Op basis van de baksteengrootte kan gesteld worden dat het muurwerk waarschijnlijk ten vroegste teruggaat tot in de nieuwe tijd. Door de sterke gelijkenis in gebruikte mortel en baksteengrootte met het muurwerk in de westelijke zone van werkput 3 is het gootje vermoedelijk eerder in verband te brengen met de historische bebouwing weergegeven op de Atlas der buurtwegen (1841) of de Atlas cadastral parcellaire de la Belgique van Popp (1842-1879) en wordt het bijgevolg in de nieuwste tijd gedateerd. Op basis hiervan en de afmetingen van de bakstenen worden deze muurresten gedateerd in de nieuwste tijd


Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Kuilen en greppel

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afvalkuilen, greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Muurresten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beveren Oude Dorpsstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980525 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.