waarneming

Brugge Boudewijnkanaal

archeologisch element
ID
980529
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980529

Beschrijving

In totaal werden dertig sporen aangetroffen. Door het grotendeels ontbreken van vondstmateriaal uit is het niet mogelijk het merendeel van de greppels en kuilen te dateren. De enige uitzonderingen hierop zijn enkele greppels en een geul in het zuidoostelijke deel van het plangebied. Daar werd een faience fragment aangetroffen met een datering in de 18e-19e eeuw. Twee greppels konden gedateerd worden in de volle en late middeleeuwen. De overige greppels konden niet gedateerd worden.

Het materiaal (aardewerk) dateert algemeen genomen in de late middeleeuwen. De ensembles zijn homogeen, met geen vermengd materiaal. Dit is natuurlijk enkel gebaseerd op de beperkte hoeveelheden scherven die er voor zorgen dat er mogelijk wel vermengd materiaal aanwezig is, maar dat dit door de kleine hoeveelheden niet opgemerkt is.

Het oudste materiaal is te dateren in de late 12e-13e eeuw. Het gaat hierbij om een randfragment van een pan in vroegrood aardewerk.

Materiaal dat in de tweede helft van de 13e-14e eeuw kan gedateerd worden: Het gaat om een ensemble van 32 scherven, fragmenten van minstens drie items, namelijk een kogelpot, een kom en een kruik.

Verder werd ook nog een kleine hoeveelheid bouwkeramiek aangetroffen.

Uit de 18e-19e eeuw zijn ook enkele vondsten aangetroffen. Het gaat om drie scherven faience die afkomstig zijn van borden. Bij alle drie de fragmenten kan een polychrome beschildering waargenomen worden.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 19-06-2020

Laatmiddeleeuwse greppels

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw, 14de eeuw
Typologie: greppels, vaatwerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het oudste materiaal is te dateren in de late 12e-13e eeuw. Het gaat hierbij om een randfragment van een pan in vroegrood aardewerk.

Materiaal dat in de tweede helft van de 13e-14e eeuw kan gedateerd worden: Het gaat om een ensemble van 32 scherven, fragmenten van minstens drie items, namelijk een kogelpot, een kom en een kruik.

19de-eeuwse borden

Datering: 19de eeuw
Typologie: vaatwerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit de 18e-19e eeuw zijn ook enkele vondsten aangetroffen. Het gaat om drie scherven faience die afkomstig zijn van borden. Bij alle drie de fragmenten kan een polychrome beschildering waargenomen worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brugge Boudewijnkanaal [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980529 (Geraadpleegd op 13-06-2021)