waarneming

Beekstraat

archeologisch element
ID
980530
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980530

Beschrijving

Tijdens het archeologisch vooronderzoek werden verschillende profielen blootgelegd en enkele sporen. Er werd aardewerk vanaf de 12de tot de nieuwe tijd aangetroffen. Er werden 13 vondstcontexten aangetroffen, verspreid over individuele sporen. De precieze aard van de contexten is op dit ogenblik niet gekend. De archeoloog interpreteert een deel van de ophogingslagen mogelijk als "zwarte laag".


Auteurs :  Condor Archaeological Research bvba
Datum  : 27-10-2020

Antropogene ophogingslagen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Context: ophogingslagen
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ophogingslagen dateren van na de 13de eeuw, een deel is niet ouder dan de late 17de eeuw.

Middeleeuwse beekafzettingen

Datering: 12de eeuw, late middeleeuwen
Context: afzettingen
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Beekafzettingen, voor 13de en eerste kwart 14de eeuw. Het oudste materiaal dateert uit 12de en 13de eeuw.

Laterineput Nieuwe Tijd

Datering: 17de eeuw
Typologie: latrines
Materiaal: aardewerk, mortel
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bakstenen laterineput aangetroffen in profiel. Datering vanaf de 17de eeuw, op basis van de vondsten, het baksteenformaat en de kalkmortel.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Zoutleeuw

  • Is deel van
    Valleien van de Grote en Kleine Gete


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Beekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980530 (Geraadpleegd op 15-06-2021)