waarneming

De Vloot

archeologisch element
ID
980531
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980531

Beschrijving

Verspreid over het terrein werden voornamelijk verstoringen aangetroffen. Deze verstoringen konden op basis van de donkere en humeuze vulling, alsook de inmenging van plastic, recente baksteenfragmenten, glas en asbest als recent geïnterpreteerd worden. Mogelijk houden deze verband met het reeds afgebroken winkelpand. Er werden geen sporen aangetroffen. Er werden ook geen archeologische vondsten gedaan. 


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Vloot [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980531 (Geraadpleegd op )