waarneming

Zwevegem Losschaardstraat

archeologisch element
ID
980532
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980532

Beschrijving

In het noordoosten van het studiegebied werden 2 krenggraven teruggevonden. Beide krenggraven duiden wellicht op (sub)recente begravingen van dieren behorend tot de fase van de gesloopte hoeve, net buiten de hoevegebouwen. 

Er werden slechts 2 vondsten aangetroffen binnen het projectgebied. Het gaat om 2 losse vondsten, beide daterend in de 19de eeuw. 

Verder werd één kuil geregistreerd in het noordwesten van het studiegebied, maar deze bevatte geen materiaal en ook de vorm laat geen verdere
interpretatie of datering toe. Er werden geen indicaties aangetroffen voor oudere archeologische resten. Bovendien blijkt uit het proefsleuvenonderzoek dat een groot deel van het studiegebied sterk verstoord is door de inmiddels gesloopte bebouwing.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Beerput

Datering: nieuwste tijd
Typologie: beerputten
Gebeurtenis:

Krengbegravingen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: krengbegravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zwevegem Losschaardstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980532 (Geraadpleegd op )