waarneming

Bornem Klein-Mechelen 18A

archeologisch element
ID
980535
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980535

Beschrijving

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en het potentieel op aanwezigheid van steentijd artefactensites te onderzoeken, werd eerst een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek, bleek de kans op de aanwezigheid van nog intacte steentijd artefactensites klein. De kans op het aantreffen van sporensites was nog wel aanwezig. Aansluitend op het landschappelijk booronderzoek werd vervolgens een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden drie kuilen en vier greppels aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om kuilen en greppels uit de nieuwe tijd - nieuwste tijd. De greppels kunnen in verband worden gebracht met een landweg die is weergegeven op de Vandermaelenkaart. Er werden geen vondsten gedaan tijdens het onderzoek.


Auteurs :  Hertoghs, Sarah
Datum  :

Recente sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, wegen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bornem Klein-Mechelen 18A [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980535 (Geraadpleegd op )