waarneming

Vanden Tymplestraat

archeologisch element
ID
980555
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980555

Beschrijving

In de proefputten en proefsleuven werden enkel ophogingslagen aangetroffen die dateren uit de late middeleeuwen tot de recente periode. Het westelijk terreindeel is opgehoogd en ligt ca. 2,4 m hoger dan de aanpalende tuinen. In de overige profielputten werden een zestal bodemhorizonten/lagen aangetroffen. Afgaande op vondstmateriaal (roodgeglazuurd aardewerk, steengoed, witte pijpaarde en kleurloos glas) zijn deze lagen vrijwel allemaal te dateren in de middeleeuwseĀ tot recente periode.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  : 29-01-2021

Ophogingslagen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: ophogingslagen
Materiaal: aardewerk, glas, pijpaarde, steengoed, steenkool
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vanden Tymplestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980555 (Geraadpleegd op 19-06-2021)