waarneming

Beringen Kasteletsingel-Zuid II

archeologisch element
ID
980568
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980568

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde achttien greppels op. De meeste greppels kwamen overeen met perceelsgrenzen die zichtbaar waren op de Atlas der Buurtwegen en de Vadermaelenkaart. Men vermoedt dat het om perceelsgreppels gaat uit de late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd. Voorts waren er twee parallelle greppels en een smalle greppel die op basis van hun vulling ouder leken te zijn en die niet gelinkt konden worden aan historische kaarten.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Greppels

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Beringen Kasteletsingel-Zuid II [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980568 (Geraadpleegd op )