waarneming

Waasmunster Neerstraat

archeologisch element
ID
980577
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980577

Beschrijving

Er werden zeven grondsporen aangetroffen, waarvan er slechts twee van antropogene aard zijn. Het gaat om twee paalkuiltjes in het zuidwesten van het plangebied. Omdat ze nabij elkaar werden aangetroffen, werd er een kijkvenster geplaatst naar het noordwesten toe, maar hierbij kwamen er verder geen sporen aan het licht. Wellicht behoren ze dus niet tot een structuur. De vijf natuurlijke sporen in het vlak leken vaag afgelijnd te zijn, maar waren zeer gevlekt , ook in coupe bleken de vullingen erg onregelmatig en ondiep, waardoor verondersteld wordt dat het gaat om natuurlijke sporen.

Tijdens de aanleg van de vlakken werden enkele losse vondsten aangetroffen: handgevormd aardewerk uit de metaaltijden, vermoedelijk late ijzertijd. En een bewerkt vuursteenfragment. 


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Handgevormd aardewerk

Datering: ijzertijd, metaaltijden
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Vuursteen artefact

Datering: steentijd
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Waasmunster Neerstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980577 (Geraadpleegd op )