waarneming

Herkenrodesingel

archeologisch element
ID
980579
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980579

Beschrijving

In werkput 1 werden drie recente verstoringen vastgesteld. Het gaat om uitbraaksporen van de gesloopte gebouwen en drainagebuizen.

Op basis van de summiere resultaten van de proefsleuven kan er besloten worden dat er geen potentieel tot kenniswinst meer bestaat.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herkenrodesingel [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980579 (Geraadpleegd op )