waarneming

Nazareth Drapstraat 31-33

archeologisch element
ID
980583
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980583

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden drie sporen geregistreerd: een waterput, een uitbraakspoor en een beerput. Alle sporen zijn van relatief recente datum. De waterput is opgebouwd uit baksteen en witte kalkmortel en kan in de nieuwe/nieuwste tijd gedateerd worden. Het noord-zuid georiënteerde spoor is opgebouwd uit een donkerbruin zand en bevat een grote hoeveelheid baksteenpuin en kalkmortel. Ook dit spoor kan in de nieuwe/nieuwste tijd geplaatst worden. Tot slot werd in het zuidwestelijke deel van het plangebied het westelijke deel van een beerput aangetroffen. De beerput is opgebouwd uit een noordoost-zuidwest georiënteerde muur, bestaande uit bakstenen, gevoegd met een bleekbeige kalkmortel. Het spoor wordt in het zuiden verstoord door recentere vergravingen en kan zelf in de nieuwe/nieuwste tijd geplaatst worden. Er werden geen vondsten aangetroffen in de vulling van de sporen. 

 


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  :

Structuren Nieuwe/ Nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: beerputten, waterputten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nazareth Drapstraat 31-33 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980583 (Geraadpleegd op )