waarneming

Tremelo Kapellestraat

archeologisch element
ID
980585
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980585

Beschrijving

Het onderzoek werd uitgevoerd in functie van waardering van de site, naar aanleiding van metaaldetectievondsten. Het onderzoek toonde aan dat de bodemkundige bewaring van de zone vrij slecht is, met slechts restanten van een podsolbodem bewaard. 

In drie werkputten werden 66 sporen geregistreerd. Twee sporen werden herkend als een paalkuil en hebben een gelijkaardige vulling als de overige kuilen. In totaal werden 25 vondsten ingezameld bij de aanleg van het vlak en de verschillende coupes. Twee vondsten werden gevonden met een metaaldetector, o.a. enkele musketkogels. In de sporen kon geen ruimtelijke samenhang herkend worden. 

Andere vondsten waren verschillende (wand)fragmenten van roodgeglazuurd aardewerk. Een van deze fragmenten was verrijkt met mangaanoxide. Naast deze artefacten werden er ook twee fragmenten grijs aardewerk aangetroffen en een wandfragment Maaslands steengoed. Er werden ook brokstukjes van baksteen en houtskool aangetroffen. De vondsten dateren allen uit de postmiddeleeuwse periode. 

 


Bron     : WILLLEMS, M., CLAEYS, J. en VANMONTFORT, B. 2020: Tremelo - Kapellestraat Eindverslag, Leuven
Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 2020

Postmiddeleeuwse sporen en vondsten

Typologie: kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tremelo Kapellestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980585 (Geraadpleegd op 21-06-2021)