waarneming

Menen LAR Blok Z

archeologisch element
ID
980600
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980600

Beschrijving

Op basis van het gevoerde proefsleuvenonderzoek werden geen archeologische indicatoren aangetroffen. Er kon worden vastgesteld dat de nivelleringswerken waarvan sprake is in de archeologienota mogelijk dermate ingrijpend waren dat de potentieel aanwezige archeologische sporen werden vernietigd.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 04-11-2020

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Menen LAR Blok Z [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980600 (Geraadpleegd op 22-06-2021)