waarneming

Gent Zwijnaarde

archeologisch element
ID
980601
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980601

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden vier scherven handgevormd aardewerk (metaaltijden) aangetroffen, allemaal afkomstig uit de vulling van een spoor. 

De oudste aanwezige sporen gaan dus terug tot de metaaltijden. Het gaat om bruingrijze, ovale tot ronde, vrij homogene paalkuilen, waarin echter geen structuren kunnen herkend worden. 

De sporen die aan de nieuwe/nieuwste tijd zijn toegeschreven kunnen onderverdeeld worden in twee groepen. Een eerste groep bestaat uit een reeks van greppels, noordwest-zuidoost en noordoost-zuidwest georiënteerd, loodrecht op elkaar en zijn vrij symmetrisch verspreid over het vlak, ze liggen telkens ca. 5 m uit elkaar.

Een aantal greppels is te relateren aan een oudere akkerlaag. Deze laag met witte lensjes houden mogelijk verband met beddenbouw, een landbouwtechniek waarbij in een akker kweekbedden gelegd worden waardoor op de akker een micro reliëf ontstaat van evenwijdig lopende ruggen. De witte lensjes zijn restanten van afzettingen die zijn gevormd op de bodem van de voren tussen de bedden.


Auteurs: Goukens, Lode
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Sporen metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gent Zwijnaarde [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980601 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.