waarneming

Zele Vlietstraat 24

archeologisch element
ID
980603
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980603

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er binnen het plangebied geen archeologische sporen aanwezig zijn. Tijdens het onderzoek werden enkel verstoringen van recente datum geattesteerd die mogelijk het gevolg zijn van ontzavelingswerken, of de sloop, de bouw of verbouwingen van de voormalige bebouwing. Er werden geen sporen aangetroffen van de 18de -19de - eeuwse bebouwing die wordt aangegeven op de historische kaarten.


Auteurs :  Goukens, Lode
Datum  : 04-11-2020

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zele Vlietstraat 24 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980603 (Geraadpleegd op 16-06-2021)