waarneming

Cirkelvormige structuur

archeologisch element
ID
980607
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980607

Beschrijving

Zowel op het plan van de versterkingen van de stad Deinze door Goubet uitgegeven in 1694 als op het opmetingsplan uit 1786 door landmeter J. Van Maldeghem is een cirkelvormige structuur te zien ter hoogte van de Meulenstraat. Op de kaart uit 1694 wordt ze benoemd als "eiland" (Isle). Rond het cirkelvormige eiland ligt een brede gracht die in verbinding staat met een zuidelijk gelegen grachtensysteem. De toegang tot het eiland bevond zich in het noordoosten, tegenover een staakmolen.
Op de kaart uit 1786 situeert de toegang zich langs de andere zijde, evenwijdig met de Meulenstraat. Op deze gedetailleerde afbeelding is een circulaire wal te zien rondom het eiland. Over het eiland lopen 2 wegen in kruisvorm met centraal een polygonaal gebouw met spits dak. De cirkelvormige structuur bevond zich op de rand van een drassig grasland met een staande wip en molen.
De functie is niet gekend. Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden door graaf de Ferraris (ca 1777) is ze niet getekend. Ook op de negentiende eeuwse Poppkaart is ze niet meer te herkennen. Zelfs niet in de perceelsgrenzen.


Auteurs :  Brion, Marc
Datum  :

Circulaire structuur

Datering: nieuwe tijd
Typologie: gebouwen en structuren, sites met walgracht, tuinpaviljoenen
Gebeurtenis:
 • Cartografisch onderzoek Deinze
  • Bron: Popp, Atlas cadastrale parcellaire de la Belgique, 1842-1879
   Cartografie/iconografie/fotografie ()
  • Bron: Plan van de versterkingen van de stad Deinze, Goubet, Rijksarchief België, uitgegeven in 1694.
   Cartografie/iconografie/fotografie ()
  • Algemeen Rijksarchief, Reeks I, Verzameling kaarten en plattegronden in handschrift, Cartes et plans N° 440, Plan des fortifications de la ville de Deynze, door Goubet, 1694, https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_0002_000/510_0002_000_00440_000/510_0002_000_00440_000_0_0001.jp2 (geraadpleegd op 3 november 2020).
  • Bron: Topografisch plan van de stad en markiezaat van Deinze, door landmeter J. Van Maldeghem, Rijksarchief België, opgemaakt in 1786
   Cartografie/iconografie/fotografie ()
  • Algemeen RIjksarchief, Verzameling Kaarten en plattegronden in handschrift. Reeks I, Cartes et plans N° 85, Plan topographique de la ville et marquisat de Deynze, J. Van Maldeghem, 1786, https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=510/510_0002_000/510_0002_000_00085_000/510_0002_000_00085_000_0_0001.jp2 (geraadpleegd op 3 november 2020).

Relaties

 • Is deel van
  Historische stadskern van Deinze


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Cirkelvormige structuur [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980607 (Geraadpleegd op )