waarneming

Jan Frans Willemstraat

archeologisch element
ID
980609
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980609

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6523
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Landschappelijke boringen hebben uitgewezen dat de bodem binnen de contouren van het plangebied volledig verstoord of opgehoogd is. Er werd in geen van de boringen bodemvorming waargenomen. Direct onder de antropogene ophoging werd het moedermateriaal bereikt. Dit is te verwachten wegens de diepe verstoring van de bodem en de jonge leeftijd van de fluviatiele afzettingen.


Auteurs: Verrijckt, Jeroen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Elektriciteitscentrale


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Jan Frans Willemstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980609 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.