waarneming

Jan Frans Willemstraat

archeologisch element
ID
980609
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980609

Beschrijving

Landschappelijke boringen hebben uitgewezen dat de bodem binnen de contouren van het plangebied volledig verstoord of opgehoogd is. Er werd in geen van de boringen bodemvorming waargenomen. Direct onder de antropogene ophoging werd het moedermateriaal bereikt. Dit is te verwachten wegens de diepe verstoring van de bodem en de jonge leeftijd van de fluviatiele afzettingen.


Auteurs :  Verrijckt, Jeroen
Datum  : 05-11-2020

Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Elektriciteitscentrale


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Jan Frans Willemstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980609 (Geraadpleegd op 23-06-2021)